Najpovoljnije nekretnine u Đurđevcu i Podravini

PZ-006 – Čepelovac

Šuma, livada i oranica ukupne površine 5 jutara i 1346 čhv (33574 m²) na području Mičetinca. Oko polovice zemljišta je šuma u kojoj se nalaze raznovrsna stabla (bukva, grab, lipa, divlja trešnja, agacija) pogodna za sječu.
Do zemljišta moguće je doći makadamskim putevima s dvije strane i putevi su u dobrom stanju.

Detalji nekretnine

površina33574 m2
cijena60.000,00 kn
lokacijaČepelovac
kategorija nekretnineZemljišta